Екип и оборудване

ВИДИРА БЪЛГАРИЯ

Цехът

Цехът за производство на прозорци и врати е оборудван с авангардни машини, специализирани за тази дейност, които позволяват висока производителност с отлично качество и на приемлива цена. Центровете с цифрово управление за отрязване и профилиране, линията за лакиране с водни лакове, както и необходимата екипировка за финална обработка и прецизен краен контрол, допринасят за позиционирането на нашето предприятие между най-добрите от бранша.

Производителност с отлично качество и на приемлива цена

Високото качество на продукцията в комбинация с много добрата мотивация на персонала, постоянното доверие в предлаганото обслужване представляват “фирмената мисия”, управлявана от един технико-търговски екип с изключителна полза за клиента. От консултирането във фаза проектиране и изготвяне на офертата, до строгото контролиране и спазване на сроковете на производство, клиентът – краен ползвател е в центъра на вниманието и това ни поставя на най-високо равнище на обслужване с отлично съотношение качество/цена.

Комбинацията от висококачествена продукция и мотивиран персонал