Допълнителна поддръжка

ВИДИРА БЪЛГАРИЯ

Проверка на уплътнителните гарнитури

Друга външна характеристика на прозорците е непропускливостта на въздух, която е тясно свързана с топлоизолацията и звукоизолацията на помещенията. С цел да се гарантира добро херметично уплътняване с необходими уплътнителни гарнитури, те трябва да притежават перфектна ефективност. Именно те допринасят за създаването на бариери на отварящите се части между вътрешното жилищно помещение на сградите и външната среда.

В случай на повреди

Ето защо е целесъобразно да се проверява веднъж годишно състоянието на уплътнителните гарнитури и в случай, че има повреди (втвърдявания, срязване и други), да се сменят.
Важно е да се знае, че животът на тези уплътнители е около 7 години. За доставка на нови уплътнителни гарнитури Ви препоръчваме да се обърнете към нашата фирма.


Обков

Контролът на обкова (разбиран като всички аксесоари от метал, чрез които се задвижват и затварят прозорците) е между първостепенните компоненти за една добра поддръжка. Това гарантира както функционирането, така и сигурността на използването от страна на клиента.

Почистване

Преди всичко е важно да се процедира на 6-месечни периоди с едно обикновено добро почистване, като се използват меки кърпи с неагресивни продукти, които не променят повърхността на обкова срещу корозия.

Гресиране

Прилага се за намаляване на механичното износване на металните части и за перфектното поддържане на функционирането на прозорците. За тази цел се гресират всички подвижни части. Използва се грес, вазелин, смазочни масла, които на са агресивни и не съдържат киселини.

Регулиране

Прозорците, произвеждани от нашата фирма, са екипирани с най-добрите системи за затваряне с регулируеми панти, които се регулират лесно, с цел най-доброто им функциониране.

Поради някои топлинни и влажностни деформации е напълно нормално веднъж годишно да се извършва сериозен контрол за отстраняване на аномалии като:

  • крилото дали удря в касата;
  • дали крилата се удрят помежду си с централните си вертикални детайли;
  • крилата не са подравнени към касата;
  • дали са необходими усилия, необичайни за затварянето на прозореца.

Освен това чрез едно точно регулиране на пантите и на пунктовете на затваряне е възможно да бъдат постигнати по-добри условия за работа на уплътнителните гарнитури, предпазващи от проникване на вода и студен или горещ въздух.

Премахване на смоли

Отстраняването на евентуални капки смола върху повърхността на прозорците се извършва за предпочитане през зимния период, при студено време. Тогава смолата е кристализирала и  лесно се отстранява механично с просто натискане с шпакла, цикла или специална машина. В случай, когато смолата не е добре кристализирала, добре е да се допитвате до фирмата ни, тъй използваният воден лак би могъл лесно да бъде повреден от евентуални неподходящи решения (амоняк, алкохол, терпентини). Обаче наличието на малки капки смола върху дограмата не може и не трябва да се смята за дефект.

Смяна на стъкла

извънредна поддръжка

В следствие на повреди или счупвания може да се наложи смяна на стъклата. При този тип интервенция препоръката ни е това да се извърши от специализирани техници. Първо трябва да се отстрани стъклото, което е

залепено към дървеното крило с непрекъснат слой силиконово лепило. Тази операция трябва да се извърши със средно голямо ножче, манипулирането с което крие по-малки рискове, наранявания и непредвидени порязвания.