За поддръжката

ВИДИРА БЪЛГАРИЯ

Втора или допълнителна каса

При работа по подмяна на прозорците, много често е необходимо да има по-малко „навлизания”, т.е. да се намалят до минимум работите по стените (разбиване на мазилки, нови мазилки и др.), които биха били необходими за сменяне на дограмата.

Това се постига с така наречената „втора каса“. Тази каса поема разстоянието, образувано между старите прозорци (с ширина около 150 мм) и новите, които са 68 мм. Ефектът е много добра визия, много малко довършителни мазачески работи.

 

Лакиране на дървените прозорци


Главната поддръжка, която трябва да се прави за дървените прозорци, е на лаковото покритие.

По този въпрос вече беше казано много при представянето на програмата за поддръжка.

Във всеки случай дори едно просто измиване при нормална честота, помага да се поддържа повърхностната лъскавина.

Почистването трябва да се извършва върху цялата повърхност на прозорците и аксесоарите, включително и на по–малко видимите.

Изобщо не трябва да се мисли за един прозорец като за една външна стена на една сграда, за която не се полага никакво специално поддържане и периодично почистване. Всъщност той би трябвало да се сравни с един автомобил, който редовно се откарва на автомивка, за да продължи да бъде с лъскав цвят и гладкост.