Избор на прозорци

ВИДИРА БЪЛГАРИЯ

Условия и изисквания

Що се отнася до избора на прозорци в зависимост от различните условия и изисквания, добре е той да се основава върху преценка на характеристиките, т.е. как ще функционират по време на използването им и каква ще е тяхната дълготрайност. При такава постановка трябва да се дефинират следните подробности:

Размерите на отвора на стената, който да се затвори

+

Позициониране на прозорците спрямо дебелината на стената

Материалът, от който да се изработят прозорците

Формата на отвора и оттам на прозорците

Начини на отваряне (вид ос, еднокрили, двукрили)

Вид на остъкляването на прозорците

Естествено е, че се разширява обхватът от параметри за избора на точния тип на прозорците и че при проектирането трябва да се вземат предвид множество гледни точки, често различни.


Външни фактори

Околна среда

Околната среда, която може да е носител на специални традиции и поради това трябва да се пазят и някои законови постановки (паметници на културата, съществуващи прозорци на фасадите и т.н.).

Климатична обстановка

Климатичната обстановка и ориентацията на сградата спрямо четирите посоки на света влияят върху необходимостта от филтриращо действие, изпълнявано от прозорците.

Строеж и поддръжка

Техниката на строеж и поддръжка на сградата също може да има значителни влияния върху някои характеристики на прозорците. Има голяма разлика между стоманобетон и тухли и панелни конструкции.

Функционално разчленяване на затварянията

Широката гама от функции, изисквана от вертикалните затваряния в една сграда, предполагат многообразни конструктивни решения, от които произлизат различни категории строителни елементи.

Едно първо тяхно подразделение води до индивидуализирането на две големи фамилии:

  • Външните стени, чиято функция е да защитават вътрешността на помещенията от влиянието на външната среда, без да влияят на осветлението и вентилацията на сградата;
  • Дограмата, чиято функция е да предпазва вътрешността на помещението от външната среда и същевременно да позволява контролираното преминаването на хора и предмети, на слънчевото греене, на осветлението и на вътрешната вентилация.

На свой ред дограмите се делят на подфамилии:

  • Предпазители (капаци, щори, жалузи), които се характеризират с някои специфични функции и по-специално слънчево греене и осветление.

Дограмите, които поемат по-специално контролирането на вентилирането, съвместно с щорите за контрол на осветлението и освен това дограмите, на базата на специфични функции, които изпълняват,могат да се разделят още на:

  • Прозорци – главната им функция е да регулират вентилацията (проветряването на вътрешните помещения), да контролират излъчваната слънчева енергия, да позволяват естественото осветление и видимостта към външното пространство.
  • Врати – тяхната основна функция е да контролират преминаването на хора и предмети между вътрешното и външното пространство на сградата.
  • Балконски врати – обединяват функциите на вратите и прозорците.

Освен по формите, прозорците се различават също и по технологии на движението по време на отварянето и затварянето им. Наистина крилата могат да се въртят, да се изместват едновременно, получавайки различни наименования.

Класификация на базата на движението на крилата


Прозорците от дърво и дърво – алуминий

Както е известно, от векове къщите са били строени с дървена дограма и стъкла, прилагайки различни форми и декорации.

По-късно освен дървото, започват да се използват и други материали – желязо, след това алуминий, а най-накрая и ПВЦ.

С течение на времето непрекъснато се усъвършенстват профилите и аксесоарите.

Прозорците, както дървените, така и от дърво–алуминий, са от един-единствен материал – „дърво”, което физиологично е дефинирано като „живо”. Те имат и особени физико–химически характеристики, освен естетическите, към които евентуално може да се прилага външно алуминий.


Отличителни характеристики на дървото

През последните десетилетия дървените прозорци бяха загубили голяма част от доверието спрямо прозорци, изработвани от други материали (алуминий и PVC) поради една единствена причина – влошаване на лаковото покритие.

Те правеха дървените прозорци фактически „губещи” при сравнение с изработените от други материали.

Със създаването на лакови покрития с много висока трайност нещата се преобърнаха, довеждайки дървото до неговото естествено първенство, което му се полага. Като се има предвид, че ламелните заготовки са механично стабилни и не се деформират, в съчетание с правилното използване на гарнитури и обков се постига перфектна херметичност (на вода, въздух, вятър и шум). И накрая, с прилагането на водните лакове се постигна чудесният резултат да има лакови слоеве без риск от деградиране, отлюспване и напукване, ако има поне минимално поддържане.

Подобрен вариант (в смисъл да се постигне максимално гарантиране с минимална поддръжка) се представя от системата дърво-алуминий (дървена конструкция отвътре и алуминиева, покриваща външна стена), която запазва красотата на дървото и неговите топло и звукоизолационност, а от друга страна

придобива неоспоримата трайност във времето на алуминия от външната страна, дори и при липсата на нормална поддръжка. Това са аргументи, които ще анализираме и в други части на тази публикация.

Изработеният профил от отделни ламели, по–тънки от 25-30мм, с принудително извадени чепове и смолни канали, перфектно изсушени, калибрирани и слепени, представляват перфектния материал за изработка на прозорци с ненадминати качества.

Добре е да се подчертаят главните особености на дървото в рамките на приложението му в производството на прозорци.

Всички дървесни видове в различна степен се характеризират с наличието на шарки, образуващи тяхната структура и заедно с чеповете правят красотата на прозорците. За различните дървесни видове шарките са различни. Наличието на чепове (вътрешната част на клоните) е друга, повече или по-малко видима част в дървения материал. Те са компактни, живи и не се смятат за вредни, за разлика от така наречените „мъртви чепове” (черните), които задължително се премахват. Разбира се, чеповете се допускат, само ако не компрометират механичната якост и функционалност на детайлите и размера им не надвишава 20 мм.