Предпазна поддръжка

ВИДИРА БЪЛГАРИЯ

Почистване

Смогът, смесвайки се с дъжд, генерира киселинни разтвори, които са в състояние да корозират последния слой на прозорците, поради което е очевидно, че е много важно да се избягват дъждовните кисели капки, които остават на повърхността на прозорците и се задържат дълго време. Почистването на повърхността трябва да се извършва с неутрални продукти, които не са агресивни, с чиста, влажна и мека кърпа. Достатъчни биха били кърпи, овлажнени с вода, неагресивни миещи препарати и обилно изплакване с вода и подсушаване с влажна кърпа, а още по-добре миялни  препарати, съдържащи се в комплекта за почистване.

 

Освежаване

С изминаване на времето външният слой на лака има тенденция да се износва, поради което е необходимо извършването на едно възстановяване, като се нанася нов слой. Това може да стане с помощта на мека кърпа, напоена със съответния регенериращ продукт. При нормални условия освежаването може да бъде направено, след като минат 2-3 години, но при условие, че са били извършвани необходимите операции за почистване. Следващи освежавания могат да се правят на всеки 2 години.

 


Ремонт и частична поправка

Частична поправка. Това е една много проста операция, която има за цел да възстанови целостта на лаковото покритие в случай, че е било повредено от надраскване, нарези, пукнатини и др., причинени от външни въздействия и се извършва, като върху  въпросното място се нанася с помощта на четка слой от завършващ лак.

Това е операция,която се извършва, ако по някаква причина са били пренебрегнати описаните операции на почистване, освежаване и частична поправка. Служи за възстановяване на лаковото покритие.

За обичайната поддръжка фирмата доставя при поискване комплект за поддръжка, подготвен специално за такива периодични операции. Във всеки случай, както и за получаване на информация как да бъдат набавени подходящите продукти, необходими за посочените операции, можете да се свържете  с техническия секретариат на фирмата.

Контрол на дренажа на водата

Една особеност на прозорците е способността им да не пропускат вода. Това зависи от поставянето на различни аксесоари, между които уплътнителните  гарнитури и каналите за отвеждане на водата (водобрани).

За извършване на ефикасна поддръжка на водобраните, те се проверяват с годишна честота, наблягайки на:

– общо вътрешно почистване на водобрана;

– дали отворите за изтичане са свободни от задръстване (мръсотия, утайки).

Алуминиевите водобрани се сглобяват, като се използват странични капачки от пластмаса, така че да се свържат херметично водобранът и вертикалните дървени детайли на прозореца. Това свързване се извършва нормално със силиконов материал и неговата ефективност е добре да бъде проверявана ежегодно. Да се проверяват страничните капачки за евентуални повреди.

Боядисване на прозорци от дърво-алуминий

Да се има предвид, че въпросa с поддръжката, необходима, за да бъде опазен блясъкът на лака, важи, макар и с по-малко влияния, в сравнение с дървото и за външния алуминий при дограмата дърво–алуминий.

В случая с алуминия, обаче трябва да се има предвид само почистването и в общи линии важат следните указания:

A

да се почиства с честота около 6 месеца, в случай на леко замърсяване и 3 месеца в случай на повишено замърсяване

A

да се използват неагресивни миещи препарати, като се избягва директното им нанасяне върху почистваните повърхности и да се използват меки кърпи за излъскване

A

да не се използват киселини или алкални миещи препарати, или пък органични разтворители

A

да не се използват абразивни продукти или материали

A

да не се използват вода или течни миещи препарати с повишена температура (максимално 30 градуса), нито апарати, работещи с пара