Стъклото и безопасността

ВИДИРА БЪЛГАРИЯ

Естество на безопасността

Технологиите на производство и сглобяване позволяват да се придадат на остъкляванията превъзходни качества на противовзломно проникване. Потенциалните удари могат да бъдат от по-различен характер и нивата на отговор от страна на стъклата зависят основно от два фактора:

  • ниво на енергията, предадена на удара;
  • максималната повърхност на контакта по време на удара.

Материята е развита на нормативно ниво  и е регламентирана според различните казуси, които се цитират по-долу според различните изисквания за някои видове остъклявания, достъпни на пазара.

Те могат да бъдат закалени или слоести според тяхното приложение, както е специфицирано по-долу.

1. Предпазвания от риск за нараняване в случай на случайни удари

По правило стъклата, пригодени за целта, са тези, чиято нормативна дефиниция е допълнена от термина „безопасност“ и могат да бъдат закалени или слоести.

2. Предпазвания от риск за падане на предмета върху остъклени покрития

Слоестите стъкла избягват преминаването през остъклената повърхност при случайно падане и гарантират остатъчна стабилност на стъклото след удара в зоните, където се действа или преминава.

3. Предпазване от риск за падане на хора – слоестите стъкла отговарят на изисквания и за тази област на приложение.

4. Предпазване на първо ниво от взлом и вандалски атаки.

Ръчното атакуване за взлом и вандалски атаки се изразява често с хвърляне на предмети с по-голяма или с по-малка сила. Хвърлянето на предмети и енергията от удара определят агресията, на която могат да бъдат подложени изложените на такъв тип риск остъклявания.

Слоестите стъкла, за които се отнася тази норматива, предлагат степенувани нива на съответствие  на различните нападения /агресии.

5. Усилената защита от вандалски актове и взлом за тези области на приложение, предвижда тест за устойчивост на повтарящи се удари с брадвичка и чук. Слоестите стъкла са в състояние да отговорят на изискванията за необходимото ниво на защита.

Слоесто защитно стъкло

Състои се от два или повече залепени помежду си стъклени листове чрез един или повече филми.

В случай на случаен удар и счупване  на стъклото, тези пластини поддържат стъклените парчета функциониращи, в очакване на сменянето на стъклото. По тази причина се препоръчва в случай, когато се предпочита да има още една бариера при случайно счупване, да се постави и закалено стъкло.

В зависимост от необходимата степен на устойчивост на удари, взлом или куршуми,  могат да се реализират различни комбинации с два или повече листа с различни дебелини, с един или повече филми, с междинен слой с различна дебелина.

Предпазните стъкла се използват: за предпазване на хората; за защита на имущество (слоести). Те имат някои специални качества:

1. В случай на счупване на едно остъкляване, стъклата или остават функциониращи, или се чупят на нережещи парченца, без риск да причинят наранявания на хора в близост.

2. В случай на опити за взлом в жилища, стъклото, въпреки че е счупено, продължава да бъде бариера, забавяйки преминаването на хора, намалявайки рисковете от кражби.

3. В магазините за луксозни стоки стъклото може да представлява усилено съпротивление на опитите за влизане с взлом.

4. В случай на атакуване с оръжие (банки, посолства), стъклото може да постигне максимална защита против куршуми.

Обобщение

Заключение на остъкляване

На пазара се предлагат различни композиции остъклявания, които изпълняват едновременно различни функции: осветление, топло и звукоизолация, защита срещу взлом. Това води до необходимост да бъдат анализирани заедно с нашия технически отдел параметрите на поръчката, според отделните изисквания за характеристики и потребностите на всеки  потребител поотделно.

Като пример, не изчерпателен разбира се, се обобщават композициите, които се произвеждат серийно, за които посочват стойностите на отделните остъклявания и средните цени на прозорците, заедно с крилата и касите. Последните, варират според размера на прозореца.

  • Поставяне на остъкляванията:

От 21 до 26 мм, за дърво 68 мм и за дърво-алуминий. Композиции, които могат да се намират само нормални или нископроводими, но не и със селективно третиране.

От таблицата могат да се установят стойностите на топлопроводимостта,  които варират от 2,8 до 1,7W(m2k) за остъклявания с въздух в междината на стъклопакета и без никакво третиране при стойности от 1,4 до 0,67W(m2k) за остъклявания с газ аргон, в междината, третирана за ниска проводимост и селективни.

От стойностите на топлинната проводимост Ug и стойността на звукоизолацията само на остъкляването могат да се преценят приблизително на емпирична основа и за обичайни размери стойности за целия прозорец, състоящ се от каси, крила, гарнитури и обков:

  • за увеличени Uw , т.е. по-неефективни,около 0,1 – 0,2w(m2k)
  • за Rw, според табл.В1 на норматива EN 14351

(при условие, както в нашия случай, че изпробването пропускливост на въздух възлиза поне на клас 3 и че имат поне два уплътнителя).

До 36 db увеличение от 36 до 40 db, при намаление (по-малко ефективни).

Таблица 1