Входни дървени врати

ВИДИРА БЪЛГАРИЯ

Главни входни врати от дърво

Главните входни дървени врати за дома или вилата имат много специално значение и внушение – вдъхващи едновременно респект и сигурност за стопаните на дома. Освен това, за разлика от прозорците, тук има възможност за много по-голям избор, защото добрата порта дава облик на цялата къща.

Както за прозорците, така и тук за всичките фази на лакирането на нашите врати от дърво се използват изключително естествените „водни лакове”.


Главните входни дървени врати Видира се произвеждат със следните важни характеристики:

Входни дървени врати
A

каса с ламелни профили, сечение 68 х 78 мм от слоеста дървесина

A

крило с ламелни профили сечение 68 х 105 двоен фалц от три страни, с уплътнителни гарнитури срещу течение и шумозаглушаване

A

долен „падащ праг“, ограничаващ проникване на студ, вятър, дъжд, система за защитено затваряне с вкопана брава, с пет точки на затваряне с регулируеми резета, със заключване с европейски цилиндър – секретен ключ

A

отваряне с панта „Ануба” с двойно стебло и тройно регулиране, с шапчици от АВS или опционално с панти „Симонсверк“, вкопани с декоративни капачки от ABS

A

дръжки – по избор на клиента

A

вътрешни первази 60 х 10 мм

Тук представяме някои от множеството възможни проектни решения, само индикативни, защото те са широко изменяеми в дизайна.

Техническият отдел на фирмата е на разположение за преценка и евентуално проектиране на персонализирани решения.


Изходни врати с дръжки „ против паника” – антипаник

Често входно/изходните врати от дърво на ресторанти, барове, магазини, аварийни изходи са екипирани с дръжки антипаника, задействани чрез хоризонтална дръжка.

В нормативната уредба са посочени категориите на отваряне, подложени на задълженията за дръжка антипаника.

Тази типология врата може да бъде изпълнена от дърво за почти всички модели входни дървени врати от предшестващия параграф, от които се различава главно по фалцовете между крила и каса. Освен това при предварителна проверка и съгласуваност с техническия отдел на фирмата може да се направи в зависимост от моделите също и за врати дърво-алуминий (с външна облицовка от алуминий).

Обобщавайки, освен изпълненията, предвидени в специални технически правила за предпазване при пожари, инсталирането на дръжки антипаника е задължително, когато е налице поне едно от следните условия:

Входни врати от дърво
A

дейност, достъпна за публика и вратата се използва от повече от 9 души

A

дейност, която не е публична, но вратата се използва от повече от 25 души

A

работни помещения и материали, които могат да бъдат описани за експлозия и специфични пожарoопасни рискове, с повече от 5 души персонал

Техническото бюро на фирмата е на пълно разположение за преценяване и проектиране на евентуални персонифицирани решения.