Капаци от дърво

ВИДИРА БЪЛГАРИЯ

Допълнителна защита и естетика

Външните затъмняващи елементи (капаците), освен поемането на естетични функции, възпират директното слънчево лъчение и осигуряват допълнителни защити от атмосферните агенти и шума.

Могат да бъдат различни видове и композиции, с или без каса. Те се сливат перфектно по цвят с прозорците, също и с различни цветове според вкусовете.

Те могат да имат и естетични функции, тъй като се сливат с всеки цветови ефект, както за дървени прозорци, така и за дърво-алуминий.

Разгледай снимките