Обслужване и услуги

ВИДИРА БЪЛГАРИЯ

Проекти по мярка

Техническият отдел на предприятието е високо професионален, така че всекидневно се проектират множество архитектурни решения, като се прилагат най-съвременни технологии. В предлаганите решения се търсят детайли, съвместими с промишленото производство на прозорците и вратите. Телефонното асистиране и прибягването до персонализирани решения за всеки вид изискване на клиента са част от мисията на фирмата и на техническия екип. По този начин типологиите и композициите на прозорците с техните форми и цветове се съвместяват и допълват по най-добрия начин със строителната част, допринасяйки за хармонията на цялата сграда.

Съчетание от високопрофесионален технически отдел и най-съвременни технологии

 Транспорт и доставка

Полагат се специални грижи за този вид обслужване с необходимата гъвкавост с оглед изискванията на клиентите, особено относно сроковете на доставка, които могат да варират в зависимост от хода на строителните работи.

Нашата практична и функционална система на опаковане предпазва прозорците от повреди по време на транспорта, който се извършва със специализирани транспортни средства, екипирани за улесняване на разтоварването.

 

Подпомагане за поддръжката

Какво може да се направи, за да се поддържат прозорците хубави?

За да се осигури дълготрайност и постоянно функциониране във времето, всички прозорци и врати с външно изложение се нуждаят от периодичен и прецизен контрол, за да се намери най-подходящата процедура по поддържане в първоначалния вид. Отнася се за обикновена, обичайна поддръжка, чиито водещи указания са детайлно илюстрирани в Наръчник за ползване и поддръжка.

Това е препоръка, в която се обясняват операциите, които трябва да се извършват, за да могат прозорците винаги да са „като нови“. Периодично почистване, контрол на оттичането на водата, уплътняване на страничните капачки, проверка на уплътнителите, проверка и гресиране на обкова, обновление на лаковата защита.

Внимава се особено за лаковата защита и по-външните алуминиеви елементи на прозорците „дърво–алуминий”, за които също съществуват специфични продукти. За да можете да извършвате сами тези прости операции на периодична поддръжка, предлагаме подходящ специален „комплект за поддръжка “ на лакирането, който може да бъде доставен заедно с прозорците. В него има някои инструменти и продукти, подходящи за подхранване и продължаване на живота на лака, следователно и на прозорците.

Ако искате да избегнете задължението да помните, че трябва да се извършва поддръжка на лакирането на дървото, което е най-критичният въпрос за едни дървени прозорци, трябва задължително да използвате специализирания сервиз, гарантиран от нашата фирма.

Много фирми произвеждат висококачествени прозорци, но никой, за съжаление, не предоставя и добър сервиз „след продажба”. „ВИДИРА“ предлага новаторския сервиз, който наистина “гарантира гаранцията”.

В тон с тенденцията на днешния пазар, който награждава фирмите, които доставят освен необходимото качество на изделията, също и един по- всеобхватен сервиз на собствената клиентела, ние вече предлагаме програмата „Следгаранционен сервиз“.

Тази изключителна програма преследва две цели:

  • Да снабди всеки отделен прозорец с една „конструктивна идентичност”
  • Да постигне допълнителна гарантирана гаранция за лакирането, благодарение на една прецизна програма за последваща поддръжка.

Трайността във времето на лакировката на прозорците от дърво се гарантира от производителя на лакове. Знае се, че лакирането е „слабата“ и критична част във връзка с оценката за дълготрайност на дървените прозорци. Необходимата поддръжка за подновяване на целостта на лакирането на прозорците е повод за силната нерешителност в момента на покупката, която може да накара клиента да се откаже от естетическото удоволствие на дървото поради практически мотиви, предпочитайки тези от алуминий или PVC (за които погрешно се смята ,че не е необходима поддръжка. Да, не е необходима, защото прозорците трябва да се сменят, защото не подлежат на ремонт!)

За да избегнем проблеми, свързани с текущото поддържане, ние доставяме заедно с прозорците от дърво комплекти за поддръжка, които, прилагани периодично ( 1 до 2 години) върху външните страни на прозорците, поддържат доброто състояние и лъскавина на лаковото покритие.

За съжаление след анкета, извършена сред наши клиенти, се установи, че почти никой след купуването на прозорци не е извършвал периодичните поддръжки, описани в инструкцията, благодарение на които прозорецът би бил в отлично състояние много повече от 5 години, предвидени по гаранцията. А това е много, много лошо.

Нашето изследване в услуга на клиента

За да се реши проблемът с непредвидения ремонт на прозорците, от началото на 2013 г. ние въведохме, пожелателно за клиентите, програма за предпазна планова поддръжка, която може да се извърши за пръв път след първите 18 месеца.

Ние регистрираме всяка интервенция, извършена от специализиран технически персонал на фирмата и правим възможна нормалната експлоатация на прозорците и след обичайните 5 години гаранция от „ВИДИРА“.